expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Когато двама бизнесмени винаги са на едно мнение, значи единият е излишен.“ Уилям Ригли

Най-често използваните правни съкращения

E-mail Print PDF
ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО ПОЛЗВАНИ ПРАВНИ СЪКРАЩЕНИЯ

PC - районен съд

РП - районна прокуратура

ОС - окръжен съд

СГС - Софийски градски съд

ОП - Окръжна прокуратура

СО - Следствен отдел към окръжна прокуратура

АдмС - Административен съд

АС - Апелативен съд

ВКС - Върховен касационен съд

ВАС - Върховен административен съд

ВСС - Висш съдебен съвет

Гр.д - гражданско дело

В.Гр.д - въззивно гражданско дело

Бр.нод. - брач     дело

Сл.д. - следствено дело

Пр.пр. - прокурорска преписка

НОХД - наказателно дело от общ характер

ВОХД - въззивно наказателно дело от общ характер

ЧНД - частно наказателно дело

АНД - наказателно дело с административен характер

КАНД - касационно административно - наказателно дело

НЧХД - наказателно дело от частен характер

АД- административно дело

Отвник. - ответ

Св. - свидетел

ВЛ - вещо лице

НК - Наказателен кодекс

НПК - Наказателно-процесуален кодекс

ГПК - Граждански процесуален кодекс


АПК - Административнопроцесуален кодекс


СК - Семеен кодекс


ТО - Търговско отделение

ФО - Фирмено отделение

БД - Без движение

МП - Министерство на правосъдието

СЕ - съдебна експертиза

СМЕ - съдебномедицинска експертиза

ССчЕ - съдебна счетоводна експертиза

СИЕ - съдебна икономическа експертиза

СТЕ - съдебна техническа експертиза

СГЕ - съдебна графологична експертиза

с.з. - съдебно заседание

о.с.з. - открито съдебно заседание

з.с.з. - закрито съдебно  аседание

ДТ - държавна такса

РКО - разходен касов ордер

ПКО - приходен касов ордер

НАП - Национална агенция по приходите

 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Най-често използваните правни съкращения