ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

В Помагалото Ви предлагаме практично ориентирана информация относно:

кандидатстване за включване в списъка на вещи лица, поддържане и актуализиация на списъка, заличаване на ескперти от него и практики по повод възможността ескперт да бъде назначен като вещо лице по дело;

основните правила за координация и взаимодействие между съда и експертите по повод участието им в качеството на вещи лица;

изискванията към дейността на вещите лица при изготвяне на експертно заключение, като предлагаме макети на някой от най-често използваните ескпертизи;

 

Изтегли