expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Цената е това, което плащаш; стойността е това, което получаваш.“ Уорън Бъфет

Наредба № 3 за вписването квалификацията и възнагражденията на вещите лица

E-mail Print PDF

 

НАРЕДБА № 3 ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Издадена от Министерството на правосъдието

Обн. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г.

 

Изтегли

 

Актуално: Виж Наредба № 2 от 29 юни 2015 за вписване квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 

Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Наредба № 3 за вписването квалификацията и възнагражденията на вещите лица