expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Този, който не върви напред, всъщност не стои на едно място, а се връща назад.“ Хенри Форд

Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 03.06.2016

E-mail Print PDF
ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на Гражданския съвет
на 03.06.2016 г. (петък), 9,30 часа, Зала за пресконференции, 
Висш съдебен съвет  
 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,
 
Предлагаме заседанието на Гражданския съвет да проведе при следния дневен ред: 
 
 
2. Обсъждане на становища и предложения от организациите, участващи в гражданския съвет към ВСС, във връзка с проведените обсъждания на пътната карта за реализиране на актуализираната стратегия за реформа на съдебната система, както и сформирането на работни екипи;
 
3. Организационни въпроси.
 
Материалите по отделните точки, ако има такива, ще Ви бъдат изпратени допълнително.
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Новини Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 03.06.2016