expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Споделяйте знанията си с други. По този начин ще постигнете безсмъртие.“ Далай Лама

Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 29.01.2016

E-mail Print PDF
ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на Гражданския съвет
на 29.01.2016 г. (петък), Зала за пресконференции, 
Висш съдебен съвет  
 
1. Отчет на съпредседателите на Гражданския съвет, чиито мандат изтече м. 12.2015 г. (отложена от предишното заседание),
2. Приемане на решение по постъпило заявление за участие в Гражданския съвет от Институт за пазарна икономика (отложена от предишното заседание),
3. Обсъждане и приемане на програма за дейност на Гражданския съвет през 2016 г.,
4. Организационни въпроси;
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Новини Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 29.01.2016