expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Отнема повече от 20 години да изградиш добра репутация и точно 5 минути за да я съсипеш.“ Уорън Бъфет

Годишна среща на БА ВЛЕК

E-mail Print PDF

Уважаеми колеги,

БА ВЛЕК свиква съвещание на всички регионални представители. Срещата ще се състои на 13.05.2017г. събота от 10.00 часа на адрес град София п.к 1407, бул. „Джеймс Баучер“ № 87, етаж 5, офис 13

 

Дневен ред:

1.     Отчет за дейността на БАВЛЕК – Орлин Колев и Симеон Ананиев

2.     Отчет за дейността на БАВЛЕК в ГС на ВСС – Албена Желязкова

3.     Възможности за участие на БАВЛЕК в проекти „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ) 2014-2020г – Райка Чингова, Милена Петрова

4.     Приемане на Програма и План за работа на БАВЛЕК за периода 2017 – 2020г.

5.     Разни

 

Моля пратете потвърждение на office@expert-bg.

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Новини Годишна среща на БА ВЛЕК