expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„За да успеете в бизнеса, трябва да накарате другите да виждат нещата, както вас.“ Аристотел Онанис

Проект за възнаграждения на вещите лица

E-mail Print PDF

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ Към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ А К Т №45/19.06.2015 г. Приет на заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (на основание т.V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет)

Обсъждане на проект на Наредба за вписванията, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от 14.5.2015г

Изтегли

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Новини Проект за възнаграждения на вещите лица