• ВЕЩИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ


Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Създадена на основата на съществуваща структура от професионални връзки между действащи, признати и доказани експерти, оценители, вещи лица и арбитражни експерти.

БА ВЛЕК предлага висококачествени услуги и информация, съобразени с изискванията, условията, практиката и професионалната етика.


17

Години съдебен опит

20

Представителства в цяла България

50

Експерти в различни области

  • Нашият екип

    Ние разполагаме с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства.

  • Представителства

    Повечето от тях са включени в списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в повечето съдилища в страната, където БА ВЛЕК има общо 20 представителства и регионални структури.

  • Компетентност

    Експертите на БА ВЛЕК притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област. Това ни позволява да предоставим компетентни консултации и изготвянето на експертизи, необходими за нуждите на правоохранителната система от всички нива.Ние предлагаме експертизи експертни оценки констатации съдебни анализи апорти оптимизация

Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите - БА ВЛЕК